Chặng đường 30 năm tự hào của Hội Hữu nghị Đức-Việt Magdeburg

Phóng sự ảnh Xem tiếp