Đại lễ cầu siêu cho các anh hùng liệt sỹ Việt Nam hy sinh tại Lào

Phóng sự ảnh Xem tiếp