Đại sứ Pakistan: mong muốn đẩy mạnh giao lưu nhân dân giữa hai nước

Phóng sự ảnh Xem thêm