Ra mắt Liên hiệp Hợp tác kinh tế Việt Nam - Châu Phi - đơn vị “đồng hành cùng tiến” với nước bạn

Phóng sự ảnh Xem thêm