Trao tặng khăn cho dự án “Khăn của mẹ”

Phóng sự ảnh Xem thêm