Đảng Nhân dân Campuchia, Quốc Hội Campuchia và nhiều tổ chức gửi thư chia buồn đồng chí Vũ Mão từ trần

Phóng sự ảnh Xem thêm