Đoàn Hội hữu nghị Lào – Việt Nam và cán bộ bảo tàng Cay-xỏn Phôm-vi-hản, bảo tàng Xu-pha-nu-vông thăm và làm việc tại Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem thêm