Đoàn Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ dự Hội thảo quốc tế “Ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Mười đến sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình và chống chiến tranh”

Tin xem nhiều

Tin mới nhất

Phóng sự ảnh Xem thêm