Đồng Nai tổ chức Cuộc thi hùng biện tiếng Pháp và giao lưu hữu nghị Việt Pháp

Phóng sự ảnh Xem tiếp