Ra mắt bức tranh mang biểu tượng hữu nghị Việt Nam - Indonesia

Phóng sự ảnh Xem tiếp