Đường bay thẳng Hà Nội - Kuala Lumpur: Mở ra nhiều cơ hội thúc đẩy giao lưu nhân dân

Phóng sự ảnh Xem tiếp