Ngày Ấn Độ 2023 đưa hình ảnh Ấn Độ đến gần hơn với người dân Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem tiếp