Gặp mặt, tri ân các cán bộ hưu trí nhân dịp Xuân Quý Mão 2023