Trao tặng bằng khen cho các đơn vị, các nhân có đóng góp trong Đại hội 22 Hội đồng Hoà bình thế giới

Phóng sự ảnh Xem tiếp