Giao lưu nhân dân góp phần giúp quan hệ Việt Nam và Nhật Bản phát triển đa dạng, hiệu quả

Phóng sự ảnh Xem tiếp