Học giả Canada: Việt Nam có được nhiều thành tựu sau 48 năm thống nhất

Phóng sự ảnh Xem tiếp