Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TP Hồ Chí Minh chủ động quảng bá tình hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ

Phóng sự ảnh Xem thêm