Phi chính phủ nước ngoài viện trợ 2,5 triệu USD cho tỉnh Phú Thọ trong năm 2019

Phóng sự ảnh Xem thêm