Hội Hữu nghị Việt Nam – Thái Lan tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V

Phóng sự ảnh Xem tiếp