Tăng cường trao đổi thông tin, hoạt động giao lưu hữu nghị với Venezuela

Phóng sự ảnh Xem tiếp