Hội Hữu nghị Việt Nam-Canada sơ kết 6 tháng đầu năm 2021

Phóng sự ảnh Xem tiếp