Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 của Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia

Phóng sự ảnh Xem thêm