Hội nghị lần thứ 8 khu vực châu Á-Thái Bình Dương đoàn kết với Cuba

Phóng sự ảnh Xem thêm