Hội thảo quốc tế về vấn đề Biển Đông tại Liên bang Nga

Phóng sự ảnh Xem tiếp