Trung Quốc lắp đặt phao đèn ở Trường Sa là vi phạm chủ quyền Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem tiếp