Yêu cầu Trung Quốc rút tàu Hướng Dương Hồng 10 khỏi vùng biển Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem tiếp