'Không thể phủ nhận thành tựu của Việt Nam trong bảo vệ nhân quyền'

Phóng sự ảnh Xem tiếp