Kiều bào tại Nam Phi góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo

Phóng sự ảnh Xem tiếp