Kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước tại Venezuela

Phóng sự ảnh Xem tiếp