Kỷ niệm 40 năm ngày ký Hiệp định Paris

Lễ kỷ niệm 40 năm ngày ký Hiệp định Paris gắn chặt thêm tình hữu nghị, đoàn kết với bạn bè quốc tế

(Vietpeace) Chuỗi hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam đã kết thúc với các hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với Bộ ngoại giao, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam tổ chức tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh