Kỷ niệm khó phai trong lòng một lưu học sinh đầu tiên tại Tiệp Khắc

Phóng sự ảnh Xem thêm