Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tiếp Đại sứ Thái Lan Tanee Sangrat

Phóng sự ảnh Xem thêm