Liên hiệp Hữu nghị tiếp nhận 1.000 bộ kit test phát hiện vi rút SARS-CoV-2

Phóng sự ảnh Xem thêm