Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị tiếp Đại sứ Oman chào xã giao

Phóng sự ảnh Xem thêm