Mặt trận tổ quốc TP. Hồ Chí Minh góp phần nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

Phóng sự ảnh Xem thêm