Chuck Searcy: 25 năm quan hệ Việt - Mỹ là một khởi đầu tốt đẹp

Phóng sự ảnh Xem thêm