Liên hiệp Hữu nghị và các tổ chức thành viên chung tay ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19

Phóng sự ảnh Xem thêm