Trao Quyết định bổ nhiệm cho cán bộ Liên hiệp Hữu nghị

Phóng sự ảnh Xem thêm