Liên hiệp Hữu nghị trao một số quyết định về công tác cán bộ

Phóng sự ảnh Xem thêm