Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hồ Chí Minh tổ chức thành công Đại hội lần thứ IV

Phóng sự ảnh Xem tiếp