Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng làm việc với tổ chức Cựu chiến binh vì Hòa bình VFP

Phóng sự ảnh Xem thêm