Đại hội Đại biểu lần thứ II nhiệm kỳ 2019 – 2024 Hội Hữu nghị Việt Nam - Slovakia TP.Hồ Chí Minh

Phóng sự ảnh Xem thêm