Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm công tác đối ngoại nhân dân 2019 - tiến tới Đại hội VI của VUFO

Phóng sự ảnh Xem thêm