Liên hoan ca múa nhạc lần thứ 17 Hiệp hội UNESCO thành phố Hà Nội

Phóng sự ảnh Xem thêm