Ra mắt chi hội thứ hai của Hội hữu nghị Việt - Lào tỉnh Lâm Đồng

Phóng sự ảnh Xem thêm