Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt - Séc thành phố Hà Nội lần thứ II

Phóng sự ảnh Xem thêm