Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Phóng sự ảnh Xem thêm