Mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại của thành phố Hà Nội trong thời gian tới

Phóng sự ảnh Xem thêm