Thủ tướng Abe đóng góp quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Nhật Bản

Phóng sự ảnh Xem thêm