Truyền thông Ai Cập đánh giá cao những thành tựu nổi bật của Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem thêm